Elállási nyilatkozat minta

Elállási/Felmondási nyilatkozat minta(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)


Címzett:
RioFrio Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1089 Budapest, Delej utca 51.

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:


Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:


A fogyasztó(k) neve:


A fogyasztó(k) címe:


A fogyasztó(k) aláírása:

(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt ................................................., .........................., .................................